MED Centrum, Komplexní zdravotní služby, Lipník nad Bečvou

Podrobná charakteristika podnikatelské činnosti:

Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení – poskytování zdravotních ambulantních služeb + provozování lékárny základního typu.

MED Centrum, spol. s r.o. je nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1993. Společníky s.r.o. jsou dlouhodobí odborní pracovníci lékaři a jedním ze společníků je ekonom. Předmětem podnikání je poskytování komplexní zdravotní péče ve spádové oblasti Lipník nad Bečvou a přilehlém okolí, tj. pro cca 17.000 občanů. Odborné předpoklady pro práci v daném oboru a pro realizaci podnikatelského záměru jsou dány jednak odborností lékařů a jednak vztahem a důvěrou pacientů k ošetřujícím lékařům. Dlouhodobé působení lékařů ve spádové oblasti vytvořilo podmínky pro analýzu nemocnosti regionu, pro aplikaci preventivní činnosti a pro individuální přístup k léčbě pacienta. Společnost zahájila činnost 1.10.1993.

Cílem společnosti je zajistit komplexní zdravotní služby v rozsahu přiměřeném počtu pacientů spádové oblasti. Tuto péči zajišťuje společnost jednak prací společníků, dále zaměstnává další odborné lékaře a ostatní lékařské obory zajišťuje vzájemně výhodným pronájmem nebytových prostor zdravotního střediska jiným samostatně pracujícím lékařům.

V září 1998 firma MED Centrum spol. s r.o. otevřela vlastní lékárnu v areálu firmy, což přispělo ke zkvalitnění zdrav.péče o pacienty, kteří si mohou cestou od lékaře ihned vyzvednout potřebné léky. Lékárna zajišťuje výdej a prodej léků na lékař.předpis i volně, prodej zdravot.materiálu, kosmetiky.