O firmě

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje ambulantní zdravotní služby a provozuje lékárnu základního typu.


Nestátní zdravotnické zařízení  MED Centrum, spol. s r.o. jsme po roce 1989 založili jako jedni z prvních v oboru již v roce 1993. Společníky jsou dlouholetí odborní pracovníci - lékaři a inženýr ekonom. Předmětem našeho podnikání je poskytování komplexní zdravotní péče ve spádové oblasti Lipník nad Bečvou a přilehlém okolí, tj. pro cca 17 000 občanů. Odborné předpoklady pro práci v daném oboru a pro realizaci podnikatelského záměru jsou u nás dány jednak odborností lékařů a jednak vztahem a důvěrou pacientů k nám - ošetřujícím lékařům. Dlouhodobé působení lékařů ve spádové oblasti vytvořilo podmínky pro analýzu nemocnosti regionu, pro aplikaci preventivní činnosti a pro individuální přístup k léčbě pacienta. Naše společnost zahájila činnost 1. října 1993.

Cílem společnosti je zajistit komplexní zdravotní služby v rozsahu přiměřeném počtu pacientů spádové oblasti. Tuto péči zajišťuje společnost jednak prací společníků, dále zaměstnává další odborné lékaře a ostatní lékařské obory zajišťuje vzájemně výhodným pronájmem nebytových prostor zdravotnického zařízení jiným samostatně pracujícím lékařům.

V září 1998 jsme otevřeli vlastní lékárnu MED Centrum v areálu zdravotnického zařízení, což přispělo ke zkvalitnění péče o pacienty, kteří si tak mohou cestou od lékaře ihned vyzvednout potřebné léky. V naší lékárně máme k dispozici široký sortiment léků na lékařský předpis i volně prodejných, dále zajišťujeme prodej zdravotnického materiálu a také výdej zdravotních pomůcek na předpis. Jako doplňkový sortiment vedeme značkovou kosmetiku a zdravotní obuv.

Od roku 2018 realizujeme Projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0012005 – Energeticky úsporná opatření ve společnosti MED Centrum, spol. s r. o., který je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je realizace energeticky úsporných opatření týkající se zateplení obvodových stěn a střech objektů, resp. podlahy půdy a výměny části výplní stavebních otvorů, dveří a oken v areálu společnosti.